Consolely AB

Så jobbar vi

Arbetsmiljöpolicy

Vi är varandras arbetsmiljö! Arbetsmiljöarbetet är en för företaget och de anställda gemensam angelägenhet och ska bedrivas i samverkan där alla har ansvar att medverka. 

Miljöpolicy

Med miljö menas omgivning där organisationen verkar, omfattande luft, vatten, mark, naturresurser, flora, fauna, människa och samspelet mellan dessa (enligt ISO 14 001). Verksamheten ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete, och ses som en ständigt pågående förbättringsprocess.

Uppförandepolicy

Uppförandepolicyn syftar till att Consolely AB ska ses som ett företag som tar sitt samhällsansvar på största allvar där stort fokus ligger på människor, relationer och miljö. Vidare ska företaget vara ett företag som står för integritet, tillförlitlighet och ärlighet.

Skattepolicy

Consolely vill ses som ett pålitligt, långsiktigt och ansvarsfullt företag som tar samhällsansvar och som alltid agerar i enlighet med gällande lagar och regler och som på ett transparent sätt balanserar aktieägarintresset med samhällsintresset. 

sv_SESV