FSE101 – Förbifart Stockholm

På FSE101, ett delprojekt i Stockholms Förbifart, hjälper vi Hochtief Infrastructure GmbH med framtagandet av armeringsspecifikationer. Projektet består av flera rampornar samt en ny trafikplats i spännarmerad betong. Några siffrorna:Arbeten påbörjades: 08/2020Planerad färdigställandet: 07/2021Armering: Uppskattad …