FSE209 HUVUDTUNNEL SKÄRHOLMEN

FSE209 HUVUDTUNNEL SKÄRHOLMEN

Projekt

E4 Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm som binder ihop norra och södra Stockholm och skapar möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region.

Förbifart Stockholm är ett av de största vägprojekten genom tiderna i Trafikverket. Leden binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och centrala Stockholm och minskar känsligheten för störningar i Stockholms trafiksystem. Vägen går långa sträckor i tunnel för att skona viktiga natur- och kulturvärden. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel.

Entreprenad FSE209 innehåller byggandet av huvud- och ramptunnlar med en total längd på 12 km. Dessutom tillkommer 1,5 km utrymningsvägar. Mark- och bergarbeten är en utförandeentreprenad medan konstruktionsarbetena är totalentreprenad. I konstruktionsarbetena ingår två stycken 100 meter långa betongtunnlar, en fläktstation med avluftningstorn, drift- och nödutrymmen, fundament i tak för fläktar och skyltar samt inklädnad av tunneln som utförs med tak av sprutbetong och prefabricerade betongelement som tunnelväggar.

Consolely’s uppdrag
Consolely Engineering’s uppdrag består i att utifrån förfrågningsunderlaget, ta fram bygghandlingar för stål konstruktioner t ex trapporna utförd i Duplex och Karbon stål, till och med en mindre gångbro. ThyssenKrupp Materials är våran beställare samt tillverkare av alla stålkonstruktioner. Det finns även en option att montera dessa, vilket i så fall kommer ske i samarbete mellan ThyssenKrupp och Consolely.

sv_SESV