3D-modellering utav armering i Tekla Structures

3D-modellering utav armering i Tekla Structures

Consolely Engineering utför 3D-modellering utav armering i Tekla Structures åt Västlänkenprojektet E05 Korsvägen.

Vi har tidigare utfört armeringsmodellering av en tungt armerade delsektion som genomförbarhetskontroll av betongkonstruktionen inför produktionsstart och idag fick Consolely Engineering vidare förtroende att fortsätta armeringsmodellering för de permanenta konstruktionerna.  

sv_SESV