Nytt samarbete med deletapp E05 Korsvägen – Västlänken

Nytt samarbete med deletapp E05 Korsvägen – Västlänken

Om projektet

Den här delen av Västlänken sträcker sig från Landala torg, via Korsvägen, Jakobsdal och ansluter i Almedal till befintliga spår. Vid Korsvägen bygger Trafikverket en underjordisk station. Stationen kommer att ha plattformar, ett mellanplan förberett för verksamheter och tre uppgångar. I mellanplanet planerar man även ett cykelgarage. 

Stora delar av sträckan bygger man tunneln i berg men tre avsnitt utförs med betongkonstruktioner i lera och jord, vilket innebär att man gräver uppifrån och sedan gjuter tunneln i betong i de öppna schakten. Det mesta av sträckan i betong ligger i anslutning till den befintliga järnvägen i Almedal. Tunneldelarna som kommer att sprängas ut i berg består av både en spårtunnel och en parallell service- och räddningstunnel.

Arbetet är omfattande och pågår under cirka sex år längs hela sträckan, men störningarna lokalt är kortare. Arbetet vid schakten består av många olika moment och kommer att pågå i stort sett helt dolt bakom avskärmningar. Det bullrar när man slår spont och pålar under de första tre till sex månaderna, per schakt. Berguttaget på den västra delen av stationen, som är det största bergrummet, beräknar man till cirka tre år. Där Trafikverket bygger spårtunneln i berg går arbetet fortare fram och kommer att märkas av i ungefär en till två månader per fastighet ovanpå bergtunneln, från att vi närmar oss tills vi passerat då störningarna minskar gradvis.

Consolely’s bidrag

Consolely är stolt över att kunna berätta att vi stödja projektet inom komplexa betongarbeten med erfaren personal inom platsledning, arbetsledning men också projekteringssamordning. Dessutom bidra vi med kompetens inom BIM modellering av komplexa betongkonstruktioner. Tex modellera vi idag mycket komplex armering inom dem så kallade “Mega Columns”, vilka som bär hela stationen. Consolely utför BIM projektering i Tekla.
Vi är mycket glad över förtroendet och satsar på ett bra samarbete.

sv_SESV