Tvärbanan Bromma – Kista

Tvärbanan Bromma – Kista

Smidigare resor i ett växande Stockholm

Tvärbana till Kista gör det möjligt att på ett smidigare sätt resa från hemmet till skola, arbete och omsorg och är en förutsättning för att klara befolkningstillväxten. Resor med kollektiva färdmedel bidrar också till minskad klimatpåverkan.

De nya bytespunkterna blir attraktiva lägen för nya förstärkta bebyggelsekärnor med bostäder, arbetsplatser och affärer.

Resandet med Kistagrenen förväntas bli stort eftersom några av Stockholmsregionens mest betydelsefulla utvecklingsområden, både vad gäller arbetsplatser och bostäder, ligger längs med sträckan.

8 kilometer lång sträcka genom tre kommuner

Kistagrenen är tänkt att starta efter hållplatsen Norra Ulvsunda i Bromma och sträcka sig till Helenelunds pendeltågstation i Sollentuna. Kistagrenen är åtta kilometer lång och stannar på sin väg mellan Ulvsunda och Helenelund vid tio nya hållplatser. Den passerar genom tre kommuner; Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. En resa från Alvik till Helenelund beräknas ta cirka 23 minuter.

Consolely’s bidrag

Consolely AB är stolta över att kunna meddela att vi fått förtroendet från Gülermak Sverige att bidra till projektet med en Site Manager för Stål. Vår kollega är specialiserad i tillverkning och lansering av tunga väg- och järnvägsbroar. Vi kommer tar hand om den 160 meter långa järnvägsbron i stål som är en del av den 850 meter långa Solvallabron. Ståldelen kommer monteras över en befintlig järnväg under en kort sommaravstängning år 2022. 
Vi se framåt ett bra samarbete och vi är säkra på att vi kan hjälpa till så att tillverkning och installation kommer går smidigt som planerad. 

sv_SESV