FSE101 – Förbifart Stockholm

FSE101 – Förbifart Stockholm

På FSE101, ett delprojekt i Stockholms Förbifart, hjälper vi Hochtief Infrastructure GmbH med framtagandet av armeringsspecifikationer. Projektet består av flera rampornar samt en ny trafikplats i spännarmerad betong.

Några siffrorna:
Arbeten påbörjades: 08/2020
Planerad färdigställandet: 07/2021
Armering: Uppskattad 1.450 ton

Consolely AB leverera enligt budget och alltid innan avsett leveranstid. Så hjälper vi FSE101 med en mer flexibel planering!

Tack för förtroendet! 

sv_SESV