Consolely AB

Projektering


Consolely Engineering är våran projekteringsavdelning i Consolely AB, och ingår i koncernen under Consolely Holding AB. Consolely Engineering utför projektering inom Anläggningsprojekt. Alla våra projekt går genom vårt interna kontrollförfarande och okonventionella lösningar analyseras under våra tekniska möten. Speciallösningar diskuteras internt med våra specialister från Consolely Consultancy samt Consolely Construction. Fel och brister undanröjs, samtidigt som innovativa idéer rationaliseras och införs i projektet, vilket gynnar kunden. Vi är mycket väl förberedda för att ta oss an nya ambitiösa designutmaningar.

Vi projekterar följande Konstruktioner
 • av armerad betong
 • av stål
 • av spännarmerad betong
 • kompositkonstruktioner
 • Temporära stödkonstruktioner
 • Pålning
Sebastian Bömer
Dep. Manager Engineering
LinkedInEmailMobile
Våra tjänster omfattar
 • Konstruktionsberäkning
 • Konstruktionsritningar
 • Anbudsritningar
 • Stålkonstruktioner – verkstadsritningar
 • Konstruktioner av prefabricerade element samt monolitiska konstruktioner av armerad betong
 • Oberoende projektkontroll
 • Projektkonsultation och projektrådgivning
 • Optimering av konstruktionsritningar
Vi kan stödja ett pågående projekt med
 • Armeringsspecifikationer och detaljer
 • Armeringsritningar
 • 3D visualisering
 • Framtagande av mängder
 • Stål detaljer
 • Relationshandlingar
sv_SESV