Consolely AB

Konsultverksamhet

Consolely Consultancy är våran teknisk konsultavdelning i Consolely AB, och ingår i koncernen under Consolely Holding AB. Consolely Consultancy erbjuder teknisk stöd inom alla typ av anläggningsprojekt. Vi har kunskapen samt resurser för att stödja ert projekt från arbetsledare till projektchef. Våra medarbetare är väl utbildade och erfaren inom stora infrastruktur projekt. Våran erfarenhet sträcker sig över broar i stål, komposit och betong, över tunnlar fram till vattenkraftverk.

Consolely’s konsulter kan stödja med:
 • Projekteringsledare
 • Projektledare
 • Platschef
 • Entreprenadingenjör
 • Byggledare, Betong Klass I
 • Byggledare, Undervattensgjutning
 • Arbetsledare
 • KMA samordnare
 • BAS-U/P
 • TR-Stål/N
Philip Thompson
Dep. Manager Consultancy
LinkedInEmailMobile
Consolely Consultancy kan för entreprenörer hantera följande delar:
 • Stöd vid val av produktionsmetoder
 • Stöd vid val av formsättning/ formvagnar för tunnel
 • Stöd vid upphandling av leverantörer
 • Stöd vid upphandling av underleverantörer
 • Projektanpassa kvalitetssystemet
 • Stöd vid framtagandet av tidsplaner
 • Arbetsledning
 • Kontroll av stålbyggnader inom TR-Stål/N
 • Utsättning och inmätning
 • Kvalitetsmanager
 • Projektledning
 • Hantering av slutdokumentation
 • Överlämning av relationshandlingar
Consolely Consultancy kan för investerare hantera följande delar:
 • Framtagande av tidplan
 • Hantering av administrativa uppgifter
 • Produktionsplanering med tillhörande kvalitetssystem
 • Stöd vid upphandling av entreprenörer
 • Utvärdering av offerter
 • Framtagande av administrativa rutiner
 • Kontroll av produktionen
 • Kontroll av stålbyggnader inom TR-Stål/N
 • Ekonomisk uppföljning
 • Övervakning av arbetsmiljö
 • Hantering av förbesiktningar
 • Framtagande av relationshandlingar
 • Stöd vid slutbesiktning
sv_SESV